Dark Paradise

We zijn acteur en romanschrijver. We hebben dus een beroep, maar geen perspectief op het kunnen voorzien in het levensonderhoud met dat beroep. Want rijk zijn we en vrijheid hebben we, of niet? In dit korte verhaal denken we over de keuze: losmaken of schikken. Hoe komen we vrij?

Stel we kopen vrijheid en succes – groots, zoals Lana del Rey dat deed.

Anders: je volgt het systeem, of je eigen koers. ‘KANNIET!’

Wat kan wel:

  1. Investeren in je eigen specialisme

Innovatie impliceert risico, risico betekent afwegingen maken en die overwegingen omzetten in denkkracht.

  1. Rijk worden

Dat heeft te maken opleiding, want zo werkt het systeem.

  1. Eiland

Twee opties: dat koop je, zegt de acteur. Daar woon je, zegt de schrijver.

Uit deze 3 punten volgt een dilemma: ga ik in loondienst of is er een alternatief?

Dat betekent dat de route die we lopen, gaat via een commerciële opdracht, naar in samenwerking met onze side kicks. Dat betekent ook dat de individuele overwegingen bij de werking van het maatschappelijk systeem zichtbaar worden gemaakt op persoonlijk niveau. Waarin we als burger ons bestaan halen uit de financiële mogelijkheden die tot ons komen. Hoe komen we dan tot die mogelijkheden?

Er bestaat een onderverdeling tussen lage lonen en hoogopgeleiden, dan is het logisch dat het verschil tot uiting komt in de interpretatie en creatie van wetgeving over de arbeidsmarkt. Als lager of anders opgeleide wil je om capaciteitsredenen in een hogere positie komen: je kunt meer, terwijl daarvoor de papieren ontbreken. Het antwoord op het dilemma is er niet: je kunt niet half vrij zijn.

Voor ons beroep hebben we echter een stabiele omgeving nodig, zodat onze creativiteit tot uiting kan komen. Of niet wordt belemmerd door stress, kopzorgen, maatregelen en parkeerverboden. We kopen een paarse Porsche en gaan de aardse wereld over reizen. We missen het midden waarmee we zijn opgegroeid in Den Haag. We ontdekken de wereld van het geld en de financiële middelen. We nemen ANWB en een reisverzekering en we printen onze cv’s uit voor op het dashboard. Op avontuur tot het punt waar we weer een kans krijgen: het bos in of een berg gaan ontdekken.

P.S. we verzorgen ook de commercials en merchandise graag voor u.

 

Deze aflevering is gemaakt door:

Home | Niels Van Londen | Nederlands Film Acteur & Maker

P – Voor de dromers

One Comment

Geef een reactie